Pan młody rozmawia przez telefon tuż przed ślubem kościelnym

Polityka prywatności

Poniżej przedstawiam informacje o tym w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe na historieslubne.pl .

Kim Jestem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Momentalnie Krzysztof Orłowski (dalej „historieslubne.pl”). Mam siedzibę w Białymstoku, ul. Niedźwiedzia 34, kod pocztowy 15-540. Kontakt ze mną możliwy jest pod mailem fotograf@historieslubne.pl lub listownie pod adresem: Momentalnie Krzysztof Orłowski ul. Niedźwiedzia 34, 15-540 Białystok.

Skąd mam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskuję głównie od Ciebie. Jeśli jesteś moim klientem, podajesz mi swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie moich usług. Jeśli jesteś moim kontrahentem (tzn. współpracujemy biznesowo), podajesz mi swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w całym toku tej współpracy, np. w ramach korespondencji e-mail. Twoje dane kontaktowe mogłem również uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?

 1. Świadczenie usług moim klientom. Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać moim klientem, to Twoje dane osobowe będę przetwarzać w celu świadczenia moich usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym.
 2. Prowadzenie mojego serwisu, w tym statystyk Twoje dane osobowe przetwarzam w celu zapewnienia funkcjonalności mojego serwisu historieslubne.pl.
 3. Współpraca z kontrahentami. Jeśli ze mną współpracujesz lub chciałbyś/chciałabyś z nami współpracować w relacjach biznesowych, to Twoje dane osobowe (np. jako właściciela firmy/instytucji albo pracownika firmy/instytucji) będę przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia takiej współpracy.
 4. Wszelka korespondencja e-mail. Jeśli kontaktujesz się ze mną przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzam w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przeze mnie usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z moją firmą.

Jakie kategorie danych przetwarzam?

Przetwarzam przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, a także dane o firmie/instytucji, w której pracujesz, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia Twojej komunikacji ze mną, informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, nazwa firmy/instytucji, NIP, historia korzystania z moich usług. Mogą to być również dodatkowe informacje o sobie, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/mogłaś podać w trakcie rozmowy telefonicznej, a także udzielone przez Ciebie zgody.

Ponadto zbieram również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony historieslubne.pl, w tym Twój numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy:

 • dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej strony);
 • sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.

Współpracuję z firmami partnerskimi (usługa Google Analitycs), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies (są to tak zwane cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies). Podmioty te mogą zbierać informacje o Twojej aktywności na naszej stronie. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Twoje dane?

Podstawa prawna przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzam. I tak:

 • dane dotyczące korzystania przez Ciebie z mojej strony, które uzyskuję za pośrednictwem tzw. plików cookies zbieram na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczę, jak prowadzę swoje serwisy internetowe, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieram Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielam odpowiedzi, ponieważ mam prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać swoim klientom i użytkownikom moich serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z historieslubne.pl;
 • jeśli prowadzisz ze mną szeroko pojętą współpracę biznesową lub chcesz taką współpracę nawiązać, przetwarzam Twoje dane, ponieważ zawarłem z Tobą umowę dotyczącą ww. współpracy biznesowej (forma takiej umowy może być dowolna, w tym również ustna lub mailowa) i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Twoją propozycję współpracy i podjęcia działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mam prawnie uzasadniony interes w tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami swoich kontrahentów (np. ich pracownikami) w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Okres, przez jaki przetwarzam Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 • udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będę przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jestem zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • prowadzenie szeroko pojętej współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Twoje dane będę przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością swoich działań, do czego jestem zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • dane o sposobie korzystania przez Ciebie z mojej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem strony oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu; po tym okresie Twoje dane będę przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością swoich działań, do czego jestem zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osbowych?

Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych. Są to podmioty prowadzące moją obsługę techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu).

Każdemu z ww. podmiotów ujawniam tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniam Twoje dane innym podmiotom, dokonuję tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli moi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w moim imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail fotograf@historieslubne.pl lub listownie pod adresem: Momentalnie Krzysztof Orłowski ul. Niedźwiedzia 34, 15-540 Białystok.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyłem reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do sprzeciwu

Odrębnie chcę Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić wówczas, gdy nie chcesz, abym przetwarzał Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będę przetwarzał Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail fotograf@historieslubne.pl lub listownie pod adresem: Momentalnie Krzysztof Orłowski ul. Niedźwiedzia 34, 15-540 Białystok.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Przy prowadzeniu mojej strony korzystam z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z moich dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych – np. dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Moi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.